Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Render voorgevel
Render speeltuin kleuters
Render polyvalente zaal

Dullingen

Beschrijving

In opdracht van AG Stedelijk Onderwijs wordt ‘De Leerexpert - MFC Mytyl’ in Brasschaat gerenoveerd en uitgebreid.

De Leerexpert kadert in het buitengewoon onderwijs van het Stedelijk Onderwijs en voorziet in kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs. Aanpalend aan de school bevindt zich ook het multifunctioneel centrum (MFC) Mytyl. Dat centrum ondersteunt de school met een paramedisch team.

De Leerexpert Dullingen is een school voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar met een motorische beperking, en staat ook open voor leerlingen met meervoudige beperkingen. Emotioneel en lichamelijk welbevinden is de basis om tot leren te komen. De verhouding leerlingen - begeleiders ligt daarom anders dan in het regulier onderwijs. Naast de klassieke klaslokalen zijn er meerdere complementaire functies waar verzorging, welbevinden (snoezelruimte en polyvalente zaal) en het vergroten van zelfstandigheid (trainingsappartement en keuken) in een beschermde omgeving centraal staan.

Met dit project wil AG Stedelijk Onderwijs enerzijds extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs creëren. Anderzijds is de huisvesting van het schoolgedeelte, inclusief de modulaire units, aan een grondige renovatie toe. Ook het MFC vraagt, naast beperkte programmatorische verbeteringen, om algemene renovatiewerken.

Compagnie-O. architecten ontwierp een langgerekt volume dat met een lichte inclinatie dwars op het bestaande volume staat en tot diep in de tuin reikt. Tussen 2 betonnen vloerplaten worden de kleuterschool en lagere school gehuisvestigd. De gevel trekt zich terug zodat er een overgang en parcour ontstaat tussen de school en de landschappelijke omgeving. De secundaire school wordt in de bestaande vleugel gepast, met uitbreiding van een aantal schoolklassen aan de voorzijde van het gebouw. Die uitbreiding geeft de school een nieuw en duidelijk gezicht. Intern ontstaat er een gemeenschappelijk kruispunt van waaruit alle clusters helder zijn georganiseerd. Op die plek bevindt zich ook de polyvalente zaal.

Het ontwerp vertrekt vanuit het oogpunt van de kinderen. De klassen zijn op maat ontworpen. De 3 clusters (kleuter, lager en secundair) zijn goed gepositioneerd: de introverte architectuur voor de kleuters, en contact met de buitenwereld dat vergroot naarmate de leeftijd stijgt. Het secundair is gekoppeld aan de voortuin. Stap voor stap wordt er in 'de grote wereld' getreden. 

Status
in realisatie - publieke gebouwen
Partners

AG Stedelijk Onderwijs

Architect

Compagnie-O. architecten

Adres

Dullingen 46

2930 Brasschaat