Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstige situatie bouwblok Jan Van Gentstraat - HUB architecten
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite

Zillion

Beschrijving

Op 5 oktober 2012 keurde het college de finale versie van het masterplan Nieuw Zuid goed. Aangezien een ontwikkeling van de gronden van die nieuwe woonwijk in relatie met toekomstige omliggende projecten moet gebeuren, is in het opdrachtgebied voor het Masterplan Nieuw Zuid ook het bouwblok Jan Van Gent mee opgenomen, met de site van de voormalige Zillion en het tankstation Total.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Nieuw Zuid werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2014 (jaarnummer 447), is goedgekeurd door de deputatie op 17 juli 2014 en op 19 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het RUP is officieel van kracht sinds 3 oktober 2014. Daarin worden ook de stedenbouwkundige voorschriften voor de herontwikkeling van het nieuwe bouwblok Jan Van Gent opgenomen.

Het bouwblok van 20.000 m² aan de Jan Van Gentstraat is met de leegstand van de Zillion, de voormalige discotheek, al langer een doorn in het oog voor de buurt. Achter en naast het gebouw ligt nog een werkplaats, een tijdelijke parking aan het justitiegebouw en een tankstation. Het goedgekeurde masterplan Nieuw Zuid maakte bovendien duidelijk dat het bouwblok, op zo een prominente plaats voor de stad, veel potentieel biedt als scharnier tussen de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid, de Bolivarplaats, het justitiegebouw en de karaktervolle 19de-eeuwse wijk ’t Zuid.

Om deze strategische zone optimaal te ontwikkelen, is het noodzakelijk om de verschillende bouwpercelen samen te voegen tot één project voor de volledige site. Om een samenhangende totaalontwikkeling mogelijk te maken, wordt een publiek-private samenwerking opgestart voor een kwalitaitesvolle herontwikkeling van de hele site, met AG VESPA en Building Today For Tomorrow die voor het residentiële gedeelte een samenwerking heeft met DMI Vastgoed. De gronden van AG VESPA en de private partijen worden ingebracht met het oog op een samenhangende ontwikkeling van ongeveer 20.000 m² over de perceelgrenzen heen.

Eind 2014 startten AG VESPA en de private ontwikkelaar een ontwerpwedstrijd op. HUB architecten won de wedstrijd. Zij staan in voor het ontwerp en uitvoering van het stadsproject, met een gemengd en complex programma van wonen, een hotel, kantoren, business flats, een supermarkt, een ondergrondse parking en de integratie van een nieuw servicestation van Total. Daarnaast wordt extra publieke ruimte gecreëerd van bijna 10.000 m² als belangrijk sluitstuk tussen de Bolivarplaats en park Nieuw Zuid.

AG VESPA neemt in de herontwikkeling een faciliterende rol op door grond in te brengen en door het project te begeleiden. 

In september 2016 is de bouwaanvraag voor het nieuwe bouwblok goedgekeurd op het college in het kader van het masterplan Nieuw Zuid. Het bouwblok omvat de voormalige Zillion, de tijdelijke parking aan het justitiegebouw en het tankstation Total. Het heeft een oppervlakte van 20.000 m² en krijgt een invulling met 100 nieuwe woningen, een hotel, een supermarkt, kantoren, een ondergrondse parking en een nieuw hedendaags tankstation. Eind 2016 starten de eerste werken en eind 2018 moet de ontwikkeling opgeleverd worden.

 

 

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Antwerpen (2000)
Partners

Building Today For Tomorrow

Architect

HUB architecten

Adres

Jan Van Gentstraat 4

2000 Antwerpen