Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Voorgevel Verschansingstraat 29-43
Verschansingstraat 29-43
Verschansingstraat 29-43
Verschansingstraat 29-43
Verschansingstraat 29-43
Sfeerbeeld Verschansingstraat - DMT Architecten
Sfeerbeeld - DMT Architecten

Verschansingstraat

Beschrijving

Met de renovatie van dit bestaand schoolgebouw in de Verschansingstraat, wil het AG Stedelijk Onderwijs extra capaciteit in het basisonderwijs creëren.

De gebouwen bevinden zich volledig in een binnengebied waarbij 3 rijwoningen met inkomportaal toegang geven tot de straten. Het bestaande schoolgebouw bevat 3 delen: een oostelijke vleugel (de vroegere meisjesschool), een middendeel (oorspronkelijk de kindertuin) en een westelijke vleugel (de jongensschool). Elk deel heeft een eigen ingang tot het binnengebied.

Het gebouw heeft geruime tijd gefunctioneerd als hogeschool, maar zal nu terug ingevuld worden naar zijn oorspronkelijke functie: een basisschool, ‘Studio Dynamo’.

In de westelijke vleugel van het gebouw is de kleuterschool al opgestart in september 2014. Die school groeit elk schooljaar verder aan met als einddoel een volwaardige basisschool voor 250 kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.

Als eerste wordt de oostelijke vleugel verbouwd en heringericht waarbij de architecten vertrekken vanuit respect voor de historische context om zo de behoeften van een hedendaagse school te realiseren.

In een tweede fase zal de middenvleugel op een gelijkaardige wijze aangepakt worden om uit te groeien tot een basisschool voor 500 leerlingen.

Status
in voorbereiding - publieke gebouwen - Antwerpen (2000)
Partners

AG Stedelijk Onderwijs

 

Architect

DMT architecten

Adres

Verschansingstraat 29 - 43

2000 Antwerpen