Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Vastgoed

AG VESPA staat in voor de verkoop, het verhuur en het onderhoud van eigendommen die de stad Antwerpen niet langer gebruikt. Die eigendommen genereren inkomsten die de stad inzet voor het realiseren van haar beleid. Tegelijkertijd zien we erop toe dat het vastgoed ook inhoudelijk een meerwaarde is voor de stad, door bijvoorbeeld een kwaliteitsvolle brasserie in de wijk te brengen.

Projecten op kaart