Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Torenhof Malle

Torenhof in Malle

Beschrijving

In juni 1960 kocht de stad Antwerpen het eigendom "Torenhof" in Westmalle. Tot  op het einde van het schooljaar 2011-2012 was het Torenhof in gebruik door de openluchtschool. Verder  deed het ook jaren dienst voor speelpleinwerking voor kinderen uit Malle en omstreken.

Nadat het college opdracht gaf aan AG VESPA om het openluchtdomein te verkopen, werd het verdeeld in drie loten.

Een eerste lot werd verkocht aan de gemeente Malle met een park als bestemming. Een tweede lot is verkocht in december 2013 en biedt plaats voor een zorginstelling.

Het derde lot, palend aan de Antwerpse steenweg, omvat het oorspronkelijke Torenhof dat behouden moet blijven en biedt plaats voor bijkomende wooneenheden. Het is verkocht in september 2014.