Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Voorontwerp Lakborslei
Voorontwerp Lakborslei
Voorontwerp Lakborslei
Voorontwerp Lakborslei
Voorontwerp Lakborslei
Voorontwerp Lakborslei
Lakborslei voor de werken
Lakborslei huidige toestand
Lakborslei huidige toestand
Lakborslei huidige toestand

Stedelijk Lyceum Deurne – Lakbors

Beschrijving

AG VESPA bouwt een nieuwe school voor secundair onderwijs in Deurne: het Stedelijk Lyceum Deurne – Lakbors. Korteknie Stuhlmacher Architecten tekende een ontwerp voor een ruime, duurzame, en groene school die uit verschillende huizen bestaat. In het grootste en centrale huis komt de sporthal en het studiecentrum. Centraal in het ontwerp ligt een plein dat de belangrijkste buitenruimte van de school vormt. De refter, die aan het plein ligt, verbindt de huizen met elkaar.

Momenteel bestaat de school uit een hoofdgebouw, aan de straatzijde, en een aantal paviljoenen. De bouw van de nieuwe school verloopt in 2 fases. Voor beide fases wordt een ontwerp getekend en een bouwaanvraag ingediend. Tijdens fase 1 worden alle paviljoenen afgebroken en wordt een nieuwbouw gezet. Het hoofdgebouw en een kleine speelplaats blijven in gebruik. Tijdens fase 2 wordt het bestaande hoofdgebouw gerenoveerd. De middelen voor fase 1 zijn in deze legislatuur voorzien. De middelen voor fase 2 moeten nog vastgelegd worden in de volgende legislatuur.

De nieuwe school zal plaats hebben voor 418 leerlingen en brengt leerlingen uit 3 bestaande scholen samen: de huidige school aan de Lakborslei en de scholen aan de Confortalei en in de Sint-Rochusstraat. Het Stedelijk Lyceum Deurne – Lakbors zal de richtingen Haarzorg, Verzorging en voeding en Kantoor aanbieden vanaf de tweede graad.

De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2018.

Status
in voorbereiding - publieke gebouwen - Deurne (2100)
Partners

AG Stedelijk Onderwijs

Architect

Korteknie Stuhlmacher Architecten

Adres

Lakborslei 339
2100 Deurne

Projectkost

Fase 1: € 7.904.553,05 (exclusief btw, erelonen en studiekosten)

Fase 2: € 1.272.893,81 (exclusief btw, erelonen en studiekosten)