Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Dijk met zicht op de Zuidersluis | © PROAP AG VESPA
Dijk met zicht op de Zuidersluis  | © PROAP AG VESPA
Stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis | © PROAP AG VESPA
Amfitheater  |  © PROAP AG VESPA
Groene corridor  |  © PROAP AG VESPA
Mobiele poorten ter hoogte van het Zuiderterras | ©  PROAP AG VESPA
Speeltuin |  © PROAP AG VESPA
Sportvelden op de kaaivlakte | © PROAP AG VESPA
Sint-Andries en Zuid projectgebied

Scheldekaaien - Sint Andries en Zuid

Beschrijving

De ontwerpers zien hier de kaaien als vrijplaats voor de stad: een weidse leegte, waar de waterkering de vorm krijgt van een zacht glooiende dijk, die groen is aan de stadszijde en uitgewerkt wordt in steen aan de kaaizijde. De auto’s verdwijnen ondergronds. Buurtbewoners en geïnteresseerde burgers werden nauw betrokken bij de verschillende stappen voor de opmaak van het ontwerp.

De wijken Sint-Andries en Zuid zijn het pilootproject voor de heraanleg van de Scheldekaaien. Midden 2012 startte Waterwegen en Zeekanaal NV met de stabilisatie van de kaaimuur op die kaaizone. Na de volledige stabilisatie kunnen de werken starten op het openbaar domein.

Grootte: 13 ha

Timing

- December 2009:schetsontwerp

- Voorjaar 2010: archeologisch vooronderzoek

- September 2011: voorontwerp

- Juli 2012: start uitvoering kaaimuurstabilisatie

- Februari 2014: goedkeuring fase 1 definitief ontwerp

- Maart 2015: communicatie fase 1 definitief ontwerp

- December 2015: definitief ontwerp

- Midden 2017: start heraanleg openbaar domein en waterkering

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Scheldekaaien
Partners

Waterwegen en Zeekanaal NV

Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA)

Architect

PROAP Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista LDA

Wit Architectenvennootschap BVBA

D-recta SRL