Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Ontwerp Droogdokkenpark
Toekomstbeeld ontwerp Droogdokkenpark
Belvédère - Droogdokkenpark
Droogdokkenweg - Droogdokkenpark
Plein - Droogdokkenpark
Slikken en Schorren - Droogdokkenpark
Verdiepte speelzone - Droogdokkenpark
Definitief ontwerp Droogdokkenpark
Droogdokkenpark simulatie
Droogdokkenpark simulatie oude droogdokken

Scheldekaaien - Droogdokkenpark

Beschrijving

Het Droogdokkenpark wordt zowel bepaald door zijn unieke ligging in de Scheldebocht als door het maritieme karakter van de omringende omgeving.

Het projectgebied vormt een scharnierpunt tussen stad en haven, dat beide werelden kan samenbrengen. Met aan de ene kant de natuurlijke oever die uitloopt in de Schelde en aan de andere kant de aanwezigheid van de droogdokken, biedt de plek de ideale voorwaarden voor een grootstedelijk park. Droogdokkenpark heeft alles in zich om de uitwaai- en vertoefplek van Antwerpen aan het water te worden.

De nieuwe kaaimuren zullen een zeshoekig uitkijkpunt vormen van 2 hectare groot. Aan de Schelde trekt W&Z een nieuwe waterkering op. Die wordt mooi in het platform geïntegreerd. Later worden op het uitkijkpunt een grasperk met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère aangelegd. Nog in 2017 komt er een parking met negentig plaatsen aan de Kattendijkbrug, de toekomstige ingang van het park.

Het Droogdokkenpark is het tweede deelproject dat wordt uitgevoerd binnen de heraanleg van de Scheldekaaien.

Timing

- Mei 2011: toekenning studieopdracht aan ontwerpteam

- Juli 2011: schetsontwerp

- Mei 2012: voorontwerp

- Begin 2016: definitief ontwerp

- Medio 2017: start werken eerste fase met de aanleg van de Belvédère (2 hectare), een plein aan de ingang van het park en een parking

- 2018: aanleg van de definitieve Droogdokkenweg als noord-zuid verbinding voor gemotoriseerd verkeer

- daarna, afhankelijk van het opschuiven van de werf voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoever en de rest van de parkzone (8,5 hectare)

Status
Stadsproject - in realisatie - Scheldekaaien
Partners

Waterwegen en Zeekanaal NV

Architect

Van Belle & Medina Architects

Vogt Landscape Architects