Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Brilschanspark
Brilschanspark
De Villegaspark
De Villegaspark
De Villegaspark
Wolvenberg
Wolvenberg
Masterplan Park Brialmont
Project Wolvenberg Bis
Project Walpark Polygoonstraat
Project Wolvenberg Bis
Project Entree Grote Steenweg © CLUSTER - Witteveen+Bos
Project Entree Grote Steenweg © CLUSTER - Witteveen+Bos

Park Brialmont

Beschrijving

Eén grote groene long in het district Berchem

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont van 42 hectare. Er zijn ook 2 concrete projecten gekozen om eerst uit te voeren: Wolvenberg Bis en de entree aan de Grotesteenweg. Het project is in 2015 gestart. Het masterplan is gestart in 2016 en opgeleverd in 2017. De eerste concrete uitvoeringsprojecten zullen opgeleverd zijn in 2019.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen en het district Berchem willen met de opmaak van een masterplan één grote 'groene long' maken van het gebied als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont.

De aanpak past in de strategie om verschillende stukken groen met elkaar te verbinden tot één groot ecologisch landschap. 

Wat gebeurt er?

Natuur en erfgoed als sterke identiteit

Het masterplan is een globale visie voor Park Brialmont en geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en zo de basis vormt voor concrete projecten.

Centraal thema in het masterplan is de combinatie van natuur en erfgoed, de bestaande sterkte van het gebied. Door de aanwezigheid van het natuurgebied Wolvenberg kan er een waardevol natuurpark ontwikkeld worden. De restanten van de Brialmont-omwalling maken het mogelijk die bijna vergeten omwalling beleefbaar te maken. Het masterplan werd opgemaakt in samenwerking met Natuurpunt.

Drie ruimtelijke principes

Het masterplan werkt een gedetailleerd landschapsontwerp uit binnen de nieuwe identiteit als natuur- en erfgoedpark. Het ontwerp refereert aan de oorspronkelijke Brialmont-omwalling en speelt met hoogtes en laagtes, doet voorstellen voor een duurzaam en ecologisch watersysteem, versterkt het historische karakter, werkt een heldere padenstructuur uit en creëert nieuwe verblijfsplekken.

Het masterplan bevat concrete projecten voor korte tot middellange termijn die gedetailleerd uitgewerkt worden tot op het niveau van schetsontwerp. Zo kan snel worden overgegaan tot de uitvoering.

Daarnaast onderzoekt het masterplan ook de mogelijkheid om een parkverbinding te maken over de Ring en de bouw van een geluidswal. Het blijkt mogelijk te zijn de drie versnipperde groengebieden om te vormen tot een samenhangend park. Verder blijkt dat een geluidswal de geluidskwaliteit van zowel het park als de achterliggende bebouwing aanzienlijk kan verbeteren en dat zo'n infrastructurele ingreep kwalitatief kan geïntegreerd worden, zoals bij het project Walpark Polygoonstraat.

Al de inzichten uit het onderzoek moeten nu verder bekeken worden binnen het proces van de intendant van de Vlaamse overheid.

Twee concrete uitvoeringsprojecten

In samenspraak met het district Berchem worden 2 projecten uit het masterplan geselecteerd om eerst uit te voeren: het omvormen van Wolvenberg Bis tot een waardevol natuurlandschap en de entree aan de Grotesteenweg.

Wolvenberg Bis moet een nieuwe open groene ruimte worden, aansluitend op het De Villegaspark, voor de bewoners van Oud-Berchem. Een zone voor private volkstuinen wordt zo omgevormd tot een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Wanneer de volkstuinen moeten verhuizen zijn de tuinders meer dan welkom in het nieuwe stadslandbouwgebied binnen het project of in een volkstuin elders in Berchem.

De entree aan de Grotesteenweg zal doen denken aan de vroegere Brialmont-omwalling. Daar komen ook een ligweide, een terrassenstructuur aan de Brilschansvijver en een duidelijke padenstructuur.

Participatie

De voorbije jaren zijn buurtbewoners en gebruikers van de parken op verschillende momenten gevraagd naar hun mening. Eind 2012 zijn sporters bevraagd naar hun gebruik van het publiek domein. In augustus 2013 gaven bezoekers van het Brilschanspark hun mening en werden er enkele observaties in het park uitgevoerd. Begin 2015 gingen groepen bewoners in dialoog over Park Brialmont. In totaal gingen zo'n 180 mensen het gesprek aan.

Een rode draad in de gesprekken met bewoners was de wens dat de parken een goede mix aan functies moeten bieden, zoals nu het geval is met de natuurlijk verwilderde Wolvenberg, het idyllische Brilschanspark en het gezellige De Villegaspark. Ook zien verschillende bewoners een horecagelegenheid in de buurt van het park als een troef. Meer verkeersveilige en groene verbindingen tussen de parken zijn eveneens gewenst.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van Park Brialmont. Het masterplan werd uitgewerkt door het ontwerpteam CLUSTER en Witteveen+Bos. 

Je kan het masterplan Park Brialmont online bekijken en downloaden.

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Berchem (2600)
Partners

Stad Antwerpen
Stadsontwikkeling en Stadsbeheer
District Berchem

Architect

CLUSTER
Witteveen+Bos

Adres

De Villegaspark (Uitbreidingstraat)

Brilschanspark (ter hoogte van Nieuw-Kwartier)

Wolvenberg (tussen de Ring en de Singel)