Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Gebiedsafbakening Groene Singel
Rivierduinenlandschap
Bosschagelandschap
Bosschagelandschap
Havenlandschap
Havenlandschap

Ontwikkelingskader Groene Singel

Beschrijving

De onderbenutte en gefragmenteerde ruimte tussen binnen- en buitenstad omvormen tot een nieuwe centraliteit en een verbinding tussen de parken rond de stad. Dat is de doelstelling die de stad zich voor de strategische ruimte Groene Singel stelt in haar structuurplan.

Om die doelstelling te bereiken, is voor deze 625 ha grote en complexe ruimte een sterk, doch flexibel ontwikkelingskader uitgewerkt. Dat kader bestaat in de eerste plaats uit een stedelijke visienota 'Durven dromen van een Groene Rivier' (2009) en een 'beeldkwaliteitplan' (2014). Daarnaast bevat het ook gerichte thematische onderzoeken zoals de overkappingsonderzoeken (2012 en 2015), of de haalbaarheidsstudie voor het vergroenen van de bestaande radiale bruggen en de catalogus met 'Leefbarheidsmaatregelen in de Ringzone'.

AG VESPA voert de gebiedsregie voor de strategische ruimte Groene Singel. Ze bouwt het ontwikkelingskader op niveau van de strategische ruimte uit en zorgt, via een strategie van 'catch and steer', voor de doorvertaling ervan op het terrein.

Je kan het volledige beeldkwaiteitsplan online bekijken en downloaden via de link beeldkwaliteitsplan Groene Singel.

Status
Stadsproject - gerealiseerd - Groene Singel
Partners

Stad Antwerpen/Stadsontwikkeling

 

Architect

Beeldkwaliteitplan : TV MAKH (Maxwan a+u, Antea Group,  Karres en Brands, HUB)