Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Neerland
Neerland
Neerland
Neerland
Neerland
Park van Eden
Park van Eden
Park van Eden
Park van Eden

Neerland

Beschrijving

Het projectgebied Neerland situeert zich in het Antwerpse district Wilrijk, langsheen de Krijgslaan die de verbinding vormt tussen de Boomsesteenweg (A12) en de Doornstraat. Het maakt deel uit van een grote open ruimte omsloten door de Krijgslaan, de (Kleine) Doornstraat en de Planetariumlaan. De bouwzones situeren zich langs de Krijgslaan. Achter die bouwzones wordt een natuur- en parkgebied aangelegd.

Het gebied Neerland bestaat naast een gedeelte gereserveerd voor wonen ook en voor het grootste gedeelte uit ecologisch waardevolle groene ruimte, recreatieve groene ruimte en recreatieruimte. De aanleg van het park werd in de loop van 2013 voltooid.

Verschillende projectzones

Het projectgebied wonen is verdeeld in een aantal projectzones: A, B, C, en D. Daar is volgens het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) bebouwing toegelaten. In het projectgebied zou overeenkomstig het BPA een 450-tal woningen gerealiseerd kunnen worden. De stad Antwerpen streeft ernaar om een derde van de onbebouwde percelen voor woningbouw voor te behouden voor de oprichting van sociale woningen.

Projectzone A

Projectzone A werd als 1 geheel op de markt aangeboden door een verkoop onder voorwaarden en wordt bestemd:

- deels voor verkoop op de vrije markt, namelijk de deelgebieden A1, A2, A3, A4, A5, en A6. Het bestaat uit ongeveer 25 grondgebonden woningen (A4, A5, en A6) en ongeveer 120 woningen in een appartementstructuur (A1, A2, en A3). In totaal ongeveer 150 woningen.

- deels voor sociale huisvesting, namelijk de deelgebieden A7, A8, en A9. Het betreft 45 grondgebonden sociale woningen, aan te bieden als huurwoningen.

Projectzone A werd verkocht aan de nv Wilrijk Neerland die de appartementen en huizen in de zone A1 tot en met A6 aan particulieren verkoopt. De bouw is volop bezig.

De deelgebieden A7, A8, en A9 zullen ontwikkeld worden door de stedelijke sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven als sociale huurwoningen.

Projectzones B en D

De projectzones B en D worden begin 2017 als 1 gebied verkocht, waarbij een mix van sociale huisvesting en private woningbouw, en een mix van grondgebonden woningen en woningen in appartementsgebouwen zal worden bekomen. Daar zijn ongeveer 200 woningen mogelijk waarvan ongeveer 160 à 170 appartementen en ongeveer 35 à 40 huizen. 60 ervan zullen sociale woningen zijn.

Projectzone C

Projectzone C wordt bestemd voor sociale huisvesting en werd verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij ARRO. Vanaf 2017 wordt er een appartementsgebouw met ongeveer 40 wooneenheden opgericht. Die worden vervolgens door ARRO als sociale koopwoningen te koop aangeboden.

Status
Stadsproject - in realisatie - Wilrijk (2610)
Partners

Bouw en promotie Neerland

ARRO

Woonhaven

 

Uitvoerders

Bouw en promotie Neerland

ARRO

Woonhaven

 

Architect

AWG architecten

Omgeving

B-architecten

Adres

Krijgslaan 
2610 Wilrijk