Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Neerland
Neerland
Neerland
Park van Eden
Speeltuin in het Park van Eden © Sigrid Spinnox
Park van Eden
Park van Eden
Een deel van de werf van de woningen in zone A © AG VESPA - Bart Gosselin

Neerland

Beschrijving

Een natuur- en parkgebied en een nieuwe woonwijk in Wilrijk

In het district Wilrijk ligt het gebied Neerland. Neerland bestaat uit 2 delen: een deel gereserveerd voor wonen en een deel natuur- en parkgebied. In het woongedeelte, dat 1 hectare groot is, kunnen een 450-tal woningen gerealiseerd worden. Het natuur- en parkgebied is 23 hectare groot. De aanleg van het park, het Park van Eden, is in 2013 afgerond. 

Waarom dit project?

De stad Antwerpen wil het gebied Neerland integraal en duurzaam ontwikkelen. Dat doet ze door een natuur- en parkgebied aan te leggen, met daarin een levendige mix van woningen. 

Wat gebeurt er?

Het projectgebied Neerland situeert zich in het Antwerpse district Wilrijk, langs de Krijgslaan die de verbinding vormt tussen de Boomsesteenweg (A12) en de Doornstraat. Het maakt deel uit van een grote open ruimte omsloten door de Krijgslaan, de (Kleine) Doornstraat en de Planetariumlaan. De bouwzones situeren zich langs de Krijgslaan. Achter die bouwzones is een natuur- en parkgebied aangelegd.

Het gebied Neerland bestaat naast een gedeelte gereserveerd voor wonen ook, en voor het grootste gedeelte, uit ecologisch waardevolle groene ruimte, recreatieve groene ruimte en recreatieruimte. De aanleg van het park, het Park van Eden, werd in 2013 afgerond. Eind 2016 werd in het park een educatieve zone aangelegd met meer informatie over de fauna en flora, de waterhuishouding en het graslandbeheer in het park.

Neerland is in totaal 24 hectare groot. 23 hectare is park, 1 hectare is bestemd voor wonen. Op die 1 hectare wordt 55.000 m² vloeroppervlakte ontwikkeld. 

Verschillende zones

Het projectgebied wonen is verdeeld in 4 projectzones: A, B, C en D. Daar is volgens het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) bebouwing toegelaten. In het projectgebied kunnen een 450-tal woningen gerealiseerd worden. De stad Antwerpen streeft ernaar om een derde van de onbebouwde percelen voor woningbouw voor te behouden voor de oprichting van sociale woningen (145 in totaal). 

Projectzone A

Projectzone A werd als 1 geheel op de markt aangeboden door een verkoop onder voorwaarden en wordt bestemd:

- deels voor verkoop op de vrije markt, namelijk de deelgebieden A1, A2, A3, A4, A5 en A6. In totaal komen daar ongeveer 150 woningen. In de deelgebieden A4, A5 en A6 komen ongeveer 25 grondgebonden woningen. In de deelgebieden A1, A2 en A3 komen ongeveer 120 woningen in een appartementstructuur.

-deels voor sociale huisvesting, namelijk de deelgebieden A7, A8 en A9. Daar komen 45 grondgebonden sociale woningen, aan te bieden als huurwoningen.

Projectzone A werd verkocht aan de nv Wilrijk Neerland die de appartementen en huizen in de zone A1 tot en met A6 aan particulieren verkoopt. De bouw is volop bezig, en een groot deel van de woningen is al verkocht. Voor het Zorgbedrijf Antwerpen komen er ook assistentiewoningen.

De stedelijke sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven zal de deelgebieden A7, A8 en A9 ontwikkelen als sociale huurwoningen. 

Projectzones B en D

De projectzones B en D werden in 2017 als 1 gebied verkocht aan Triple Living. Er komt een mix van sociale huisvesting en private woningbouw en een mix van grondgebonden woningen en woningen in appartementsgebouwen. Er zijn ongeveer 220 woningen mogelijk waarvan ongeveer 170 à 180 appartementen en ongeveer 35 à 40 huizen. 60 ervan zullen sociale woningen zijn. 

Projectzone C

Projectzone C wordt bestemd voor sociale huisvesting en werd verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij ARRO Antwerpen. Vanaf 2018 wordt er een appartementsgebouw met ongeveer 40 wooneenheden opgericht. Die worden vervolgens door ARRO Antwerpen als sociale koopwoningen te koop aangeboden. 

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van Neerland. Het ontwerp van het overkoepelende plan (het Bijzonder Plan van Aanleg) is van Secchi–Vigano. De omgevingsaanleg, het openbaar domein tussen de bebouwing, wordt ontworpen door Fris in het Landschap. Bouw en Promotie Neerland, ARRO Antwerpen en Woonhaven kochten percelen aan. AWG architecten ontwerpt zone A1 tot A6 voor Bouw en Promotie Neerland. B-architecten ontwerpt 40 appartementen voor ARRO Antwerpen. Omgeving ontwerpt 45 sociale woningen voor Woonhaven. 

Status
Stadsproject - in realisatie - Wilrijk (2610)
Partners

Bouw en promotie Neerland

ARRO

Woonhaven

 

Uitvoerders

Bouw en promotie Neerland

ARRO

Woonhaven

 

Architect

AWG architecten

Omgeving

B-architecten

Adres

Krijgslaan 
2610 Wilrijk