Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Impressiebeeld mastergebouw politie Antwerpen - zijde Singel
Impressiebeeld mastergebouw politie Antwerpen - zijde Ring
Impressiebeeld mastergebouw politie Antwerpen - interieur atrium

Mastergebouw politie

Beschrijving

Centrale uitvalsbasis
Het mastergebouw komt op de hoek van de Borsbeeksebrug met de Binnensingel, een goed bereikbare plek en een prima uitvalsbasis voor de hele stad. Het gebouw zal meer dan 2000 politiemedewerkers huisvesten en centraliseert alle beleidsuitvoerende en –ondersteunende diensten van de lokale politie Antwerpen. Onthaal en wijkwerking vormen de uitzondering en blijven verspreid over verschillende regio- en wijkkantoren in de stad.

Ontwerp voor een hedendaags, technisch hoogwaardig en flexibel gebouw
Het ontwerp voor het mastergebouw heeft een totale oppervlakte van 78.000 m² en telt 10 bovengrondse en 4 ondergrondse bouwlagen. Het nieuwe gebouw incorporeert de meest moderne veiligheidstechnologie en moet een aangename en flexibele werkomgeving creëren. Naast een uitgebreide kantooromgeving, heeft het mastergebouw verschillende specifieke politionele ruimtes, zoals gespreks- en verhoorlokalen, sport- en trainingsruimtes en een arrestantenzone.

Bovengronds is het ontwerp opgebouwd uit 3 grote zones:
Het kantoorgedeelte is voornamelijk langs de Singel gelegen en heeft met een glazen gevel zicht op de stad. Hier bevindt zich ook de publieke inkom van het gebouw.Het semi-publieke gedeelte, met onder andere de gespreks- en verhoorlokalen, de vergaderzalen, de perszaal en aula, is centraal in het gebouw en langs de Singel gelegen.In de zone langs de Ring zijn de briefingruimtes, kleedruimtes en sport- en trainingsfaciliteiten ondergebracht.Een ruime patio, centraal in het gebouw, doet dienst als politieplein en vormt het kloppend hart van het mastergebouw. De patio verenigt de keuken en de refter voor het politiepersoneel met de rest van het gebouw en zorgt voor een visuele link naar de kantoorfuncties.
Ondergronds is er een uitgebreide parkeergelegenheid en bevinden zich verschillende logistieke ruimtes en de arrestantenzone.

Verschillende partners
Voor dit project werd gekozen voor een publiek-private samenwerking en is een DBFM-overeenkomst afgesloten met Post X LPA NV, een dochterbedrijf van Iret Development. De projectvennootschap zal het mastergebouw ontwerpen, bouwen, financieren alsook gedurende 25 jaar onderhouden.
Het consortium Post X LPA NV bestaat uit een multidisciplinair team, met o.a. Stéphane Beel Architects en Jaspers-Eyers & Partners (architecten), VK Engineering (studiebureau technieken), Stedec NV (ingenieursbureau stabiliteit), Besix NV (aannemer) en Cofely Services (onderhoud).
AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, treedt op als opdrachtgever en aanbestedende overheid voor de stad Antwerpen en de lokale politie van Antwerpen en verhuurt het gehele complex aan de politie.

Timing
Op 24 november 2014 keurde de gemeenteraad het algemeen kader voor de realisatie van het mastergebouw voor de lokale politie van Antwerpen goed. Het bestek werd op 2 maart 2015 goedgekeurd. Op 25 september 2017 gaf de gemeenteraad haar fiat voor de overeenkomst van het bouwproject. Het DBFM-contract is door de betrokken partijen ondertekend en het definitief architectuurontwerp verder uitgewerkt. De bouwwerkzaamheden zijn intussen van start gegaan. Ingebruikname van het mastergebouw is voorzien in het voorjaar 2020.

Status
in realisatie - publieke gebouwen - Berchem (2600)
Partners

Post X LPA
Lokale Politie Antwerpen

Uitvoerders

Besix NV

Architect

Stéphane Beel Architects en Jaspers-Eyers & Partners

Adres

Borsbeeksebrug 8
2600 Berchem