Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Landschapsprojecten Groene Singel

Landschapsprojecten Groene Singel

Beschrijving

Projecten van zowel publieke als private actoren in de strategische ruimte worden door AG VESPA gescreend op opportuniteiten om de visie van de Groene Singel en de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan te realiseren. Een aantal van die projecten groeit uit tot volwaardige opdrachten al dan niet met een eigen financiering. Bij andere projecten wordt ingezet op adviesverlening.

Voorbeelden van projecten zijn:

Corneel Jaspersstraat: een speelterrein ombouwen tot een bosrijk avontuurlijk buurtpark voor Berchem. 

Park Brialmont: opmaak van een visie om de parken De Villegas, Wolvenberg en Brilschans uit te bouwen tot de belangrijkste groene, centrale plek van Berchem. Meer info vind je in de projectfiche Park Brialmont.

Landschapsontwikkeling Groene Singel: 1 samenhangend landschap voor de Groene Singel als uitdaging.

Toekomstbos Berchem: grond tussen Zurenborgbrug en Borsbeekbrug naast de Ring in Berchem wordt bos. In december 2014 heeft het district Berchem meer dan 2600 jonge bomen geplant met hulp van kinderen uit de omgeving.

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Groene Singel
Partners

Stad Antwerpen/Stadsontwikkeling

De districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Merksem en Deurne

 

Adres

Volledige zone tussen binnen- en buitenstad van Schelde tot Noorderlaan