Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Opening Parkbrug en Parkhelling voor publiek - 8 juli 2016
Plaatsing Parkbrug
Plaatsing Parkbrug
Plaatsing Parkbrug
Plaatsing Parkbrug
Transport Parkbrug door de Cadixwijk op het Eilandje
Een voorontwerp van de onderdoorgang aan het Hardenvoortviaduct
Transport Parkbrug over Schelde
Simulatiebeeld Parkbrug | © Ney + Partners
Plaatsing Parkbrug
Simulatiebeeld Parkbrug | © Ney + Partners
Simulatiebeeld Parkbrug | © Ney + Partners
Productie Parkbrug | © Victoriano Moreno
Productie Parkbrug | © Victoriano Moreno
Productie Parkbrug, AG VESPA
Productie Parkbrug, AG VESPA
Productie Parkbrug
Kop Spoor Noord
Parkhelling
Campus Hardenvoort
Werffase
Kop Spoor Noord projectgebied
Werffase
Werffase
Werffase
Werffase
Werffase
Werffase
Kop Spoor Noord
Kop Spoor Noord Artesis Campus
Kop Spoor Noord overzichtsplan
Kop Spoor Noord simulatie nieuw ziekenhuis ZNA
Kop Spoor Noord Lichttoren
Park Spoor Noord
Bouw AP Hogeschool
Bouw ZNA-ziekenhuis

Kop Spoor Noord

Beschrijving

Kop Spoor Noord is de zone tussen Park Spoor Noord en de Leien en bestaat uit bouwgronden (6 ha groot) ten noorden en ten zuiden van het Noorderlaanviaduct.

Die zone is bestemd voor een mix van woningen, publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken.

AG VESPA staat in voor de algemene coördinatie en bewaakt daarbij de kwaliteit van de ontwikkeling van Kop Spoor Noord, inclusief een Parkhelling en een voetgangers-en fietsersbrug over de Leien, de Parkbrug, door afstemming met alle partners.

Timing

- Najaar 2010: realisatie Douanegebouw Noordster

- Najaar 2011: start werken De Lichttoren

- Najaar 2012: start werken campus Artesis, start werken Parktoren, opmaak ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)

- Midden 2013: start werken campus Plantijn

- Voorjaar 2014: aanleg openbaar domein rond De Lichttoren

- Najaar 2015: start aanleg Parkhelling

- 11 juni 2016: plaatsing Parkbrug

- 8 juli 2016: opening Parkbrug

- Midden 2016: start werken ZNA 

- Februari 2017: haalbaarheidsstudie Parkhelling West, start ontwerp

- Zomer 2017: definitief ontwerp onderdoorgang Hardenvoortviaduct voor fietsers en voetgangers

Status
Stadsproject - in realisatie - Antwerpen (2060)
Partners

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Immo Sea Coast Invest

Immpact

Kairos