Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Impressie multicourt op Plantin en Moretusbrug © BUUR + HOSPER
Impressie multicourt op Plantin en Moretusbrug © BUUR + HOSPER
Wedstrijdontwerp Kievit II © BUUR + HOSPER - ARA
Impressie nieuw openbaar domein © BUUR + HOSPER
Impressie multicourt op Plantin en Moretusbrug © BUUR + HOSPER
Een overzicht van de verschillende bouwblokken
Kievit II - ontwikkeling Bouwblok I
Wedstrijdontwerp Bouwblok I - De Persgroep Publishing Crepain Binst Architecture
Wedstrijdontwerp Bouwblok I - De Persgroep Publishing Crepain Binst Architecture
De multicourt op de spoorwegbrug voor voetbal en basketbal - en skaten
De verticale speelwand op de spoorwegbrug

Kievit II

Beschrijving

Het stadsproject Kievit II strekt zich uit vanaf het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, tot aan de Van de Nestlei. Dat gebied is ongeveer 2 hectare groot. In aansluiting op het station wordt een verlaten spoorweginfrastructuur omgevormd tot een internationale ontvangstlocatie met respect voor de omliggende woonwijken. De stadsvernieuwing in de Kievitwijk bestaat uit onder meer woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast zorgt het project Kievit II voor een unieke kans om in de dichtbebouwde negentiende-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek van formaat te creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied.

Nieuw openbaar domein

Voor dat nieuw openbaar domein werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het ontwerpteam BUUR + HOSPER in samenwerking met ARA slaagde er het best in om alle ambities om te zetten in een samenhangend ontwerp. Hun ontwerp geeft de buurtbewoners groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Daarnaast zorgt het ontwerpvoorstel opnieuw voor een internationale uitstraling van de stationsbuurt en houdt het ook rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen.

Het ontwerpteam werkte het ontwerp uit, rekening houdend met de suggesties vanuit participatie met de buurt en de gebruikers van het gebied. Het publiek domein zal in 2 fasen heraangelegd worden, aansluitend op de realisatie van 3 grote bouwontwikkelingen.

Zo is in september 2015 gestart met de aanleg van het zuidelijke deel van het nieuw openbaar domein vanaf de Somersstraat, over de Plantin en Moretusbrug tot aan de Baron Joostensstraat. Die aanleg startte aansluitend op de afwerking van Bouwblok III. Het openbaar domein bestaat onder andere uit verhoogde groenkussens met nieuwe bomen en bloemen en rode zitbanken waarin spelborden zijn verwerkt. Wie zijn eigen spelstukken of dobbelstenen meeneemt, kan er schaken en backgammon of slangen en ladders spelen. De zitbanken worden in de loop van de komende maanden geplaatst.

Er is ook een ‘multicourt’, een sportkooi voor voetbal en basketbal, en een verticale speelwand om op te klimmen en te spelen op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei, tussen de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat. Begin juni 2017 is dat deel van het openbaar domein feestelijk geopend. De trap en de glijbaan worden in de loop van de komende maanden afgewerkt.

Momenteel werkt het ontwerpteam aan het voorontwerp van het andere stuk, het noordelijke deel van het openbaar domein, vanaf de Somersstraat tot aan het Kievitplein. In het najaar volgt het definitief ontwerp. Eind 2018 starten de werken in fases, parallel met de lopende bouwprojecten langs de Van Immerseelstraat. De oplevering van dat stuk openbaar domein is voorzien eind 2019.

Het ontwerpteam van het openbaar domein en de ontwerpers van de verschillende bouwblokken gaan daarbij steeds met elkaar in dialoog om gebouw en openbaar domein zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in vormgeving en uitvoering, wat bij dit project een echte uitdaging vormt.

Bouwblok III

Bouwblok III is een ontwerp van architect Stéphane Beel en bevat kantoren voor Electrabel, een 30-tal woningen en gelijkvloerse ruimtes voor winkels en horeca. Bouwblok III grenst aan de Plantin en Moretuslei en aan een nieuwe doorgang onder de spoorwegberm die de Diamantwijk en de Kievitwijk met elkaar verbindt.

Bouwblok II b

De doorsteek onder de sporen zal langs de andere zijde begrensd worden door Bouwblok II b met kantoren en woningen, naar een ontwerp van SVR-ARCHITECTS. De realisatie daarvan is gestart in de zomer van 2016.

Bouwblok I

Het laatste bouwblok dat gerealiseerd wordt, Bouwblok I, bevindt zich recht tegenover het station aan het Kievitplein. De afbraak van de bestaande panden gebeurt nadat alle laatste gebruikers vertrokken zijn, na de zomer van 2017. Aansluitend wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd met kantoren en commerciële functies zoals een Grand Café. De raad van bestuur van AG VESPA wees Bouwblok I op maandag 19 december 2016 toe aan De Persgroep Publishing. Het wedstrijdontwerp is van Crepain Binst Architecture.

Timing

- januari 2012: GRUP Kievit II goedgekeurd door Vlaamse regering

- maart 2012: start ontwerpwedstrijd openbaar domein

- oktober 2012: keuze winnend ontwerpteam openbaar domein

- 2013 - 2015: realisatie Bouwblok III (private ontwikkeling door Kairos nv): kantoor Electrabel met woonontwikkeling

- 2015 - 2017: aanleg openbaar domein zuidelijke deel

- 2016 - 2017: realisatie Bouwblok II b (private ontwikkeling door Life en Kairos nv): kantoren en woonontwikkeling

- 2017 - 2019: realisatie Bouwblok I

- 2018 - 2019: aanleg openbaar domein noordelijke deel

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Antwerpen (2018)
Partners

Kairos nv

rio-link

Architect

BUUR

Hosper

ARA

In samenwerking met
Adres

Tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, tot aan de Van de Nestlei, 2018 Antwerpen