Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
Restaurant The Jane in 't Groen Kwartier
Luchtbeeld 't Groen Kwartier
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal

Groen Kwartier

Beschrijving

Het gebied dat ontwikkeld wordt onder de naam ’t Groen Kwartier, is al sinds het begin van de vorige eeuw bekend als het Militair Hospitaal. Aanvankelijk en tot in de jaren 90 vervulde het inderdaad die functie. Naast de activiteit als hospitaal waren op de site, gesitueerd tussen Lamorinièrestraat, Lange Leemstraat, Van Luppenstraat, Boomgaardstraat en Marialei en met een oppervlakte van 7,7 hectare, ook een klooster en een arsenaal gevestigd.

Een 25-tal jaar geleden besloot het Ministerie van Defensie van de Belgische staat om de site te verlaten. Daarop heeft de stad Antwerpen gesprekken aangeknoopt met het Ministerie van Defensie om de site te kunnen kopen om zo als grondeigenaar de ontwikkelingen op de locatie te kunnen sturen.
Bij het nadenken over die toekomstige ontwikkeling is, al in een vroeg stadium, de omliggende buurt (Haringrode – Oud Berchem – Zurenborg) steeds betrokken bij de plannen.

Het was steeds de bedoeling van de stad om het gebied in de bestaande stad te integreren en een woongebied met voldoende bijkomende groene ruimte te creëren. 

In 2005 koos het stadsbestuur, na een ontwerpwedstrijd, voor het consortium Vanhaerents – Matexi om het project uit te voeren.

In juli 2006 ondertekenden AG VESPA en het consortium, onder de naam ‘NV Militair Hospitaal Antwerpen’, een samenwerkingsovereenkomst en begonnen ze met de voorbereiding van het masterplan. Er werd gekozen om op de site van het voormalig Militair Hospitaal een nieuw woongebied te realiseren met +/- 400 woningen, met een gezonde sociale mix van bewoners: 35% van de woningen is bestemd voor residentieel wonen, 40% voor betaalbaar wonen en 25% voor sociaal wonen. Een andere mix is die tussen woningen met tuin en appartementen. Er is ook ruimte voor handels- en kantooractiviteiten op buurtniveau.

Op de site zorgen een nieuw park van in totaal 2 hectare en een verkeersluwe inrichting voor ademruimte voor de nieuwe en de oude buurt. De bewoners parkeren ondergronds in hun privégarages. Verder wordt er bovengronds op het openbaar domein geparkeerd. Er is ook een Velo-station.

Naar de omliggende buurt worden 7 doorgangen voorzien zodat 't Groen Kwartier integreert in de bestaande buurt.

Bij de ontwikkeling zijn de historische gebouwen maximaal behouden: de voormalige paviljoenen en de behouden Noord-Zuid-gebouwen worden ingericht als woningen, de kapel is een restaurant, in de voormalige stookplaats worden creatieve start-ups samengebracht, het klooster wordt een hotel, in de Generale Staf zal onder meer het kantoor van AG VESPA ondergebracht worden. Voor het poortgebouw aan de Lange Leemstraat wordt nog naar een geschikte invulling gezocht.

De eerste bewoners vestigden zich in 2011 op de site in het gebouw Noord-Zuid Renovatie. In 2016 woont een 300-tal gezinnen op de site. Na de realisatie van de laatste fase Arsenaal Zuid moeten dat er in 2017 tegen de 400 worden.

De aanleg van het openbaar domein volgt de fasering van de bouwwerken. In 2014 werd een groot gedeelte van het voormalige Militair Hospitaal al openbaar domein en werd het voor het eerst in de geschiedenis ontsloten voor het publiek. Het overige openbare domein volgt samen met de realisatie van de laatste fase Arsenaal Zuid.

Status
Stadsproject - in realisatie - Antwerpen (2018)
Partners

NV MHA – NV Groen Kwartier (samenwerkingsverband tussen de projectontwikelaars-aannemers Matexi en Vanhaerents)

ARRO

Ministerie van Defensie

Stad Antwerpen

Vlaanderen

Woonhaven

Uitvoerders

NV MHA – NV Groen Kwartier

Architect

Beel - Achtergael

Collectief Noord

360 architecten

Michel Desvigne

In samenwerking met
Adres

Site Groen Kwartier, gelegen tussen de Marialei, Lange Leemstraat, Van Luppenstraat, Lamorinièrestraat en Boomgaardstraat