Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
't Groen Kwartier
Restaurant The Jane in 't Groen Kwartier
Luchtbeeld 't Groen Kwartier
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal
Militair Hospitaal

Groen Kwartier

Beschrijving

Van Militair Hospitaal naar autovrije woon- en werkplek in 't groen

't Groen Kwartier is al sinds het begin van de vorige eeuw bekend als het Militair Hospitaal. Tot in de jaren 90 vervulde het die functie. Daarna kocht de stad Antwerpen de site. De stad wilde het gebied integreren in de bestaande stad en er een woongebied van maken met nieuwe groene ruimte. Nu is 't Groen Kwartier een autovrije woon- en werkplek midden in de stad waar in 2018 bijna 400 gezinnen zullen wonen. 't Groen Kwartier is gesitueerd tussen de Lamorinièrestraat, de Lange Leemstraat, de Van Luppenstraat, de Boomgaardstraat en de Marialei en heeft een oppervlakte van 7,7 hectare. De ontwikkeling van de wijk is gestart in 2005 en zal eindigen in 2018.

Waarom dit project?

Een 25-tal jaar geleden besloot het Ministerie van Defensie van de Belgische staat om de site te verlaten. Daarop heeft de stad Antwerpen gesprekken aangeknoopt met het Ministerie van Defensie om de site te kunnen kopen om zo als grondeigenaar de ontwikkelingen op de locatie te kunnen sturen.

De stad had enkele belangrijke doelstellingen bij de ontwikkeling van het Militair Hospitaal tot 't Groen Kwartier:

- een site die gedurende 150 jaar ommuurd was, integreren in de stad zonder het specifieke karakter ervan te verliezen

- het waardevolle historische patrimonium zo veel mogelijk integreren in de ontwikkeling

- een verkeersvrije leefomgeving met een minimum aan ruimte voor gemotoriseerd verkeer

- een toegankelijk site, die belangrijke punten in de omgeving verbindt: de as Statiestraat – Driekoningenstraat, de Dageraadplaats en het Albertpark

- een groene ontmoetingsruimte voor de buurt om het tekort aan buurtgroen in de omgeving gedeeltelijk op te vangen

Wat gebeurt er?

Bij het nadenken over de toekomstige ontwikkeling van het Militair Hospitaal is al in een vroeg stadium de omliggende buurt (Haringrode – Oud Berchem – Zurenborg) betrokken bij de plannen. Het was steeds de bedoeling van de stad om het gebied in de bestaande stad te integreren en een woongebied met voldoende bijkomende groene ruimte te creëren.

In 2005 koos het stadsbestuur, na een ontwerpwedstrijd, voor het consortium Vanhaerents Development nv – Matexi nv om het project uit te voeren. In juli 2006 ondertekenden AG VESPA en het consortium, onder de naam NV Militair Hospitaal Antwerpen (NV MHA), een samenwerkingsovereenkomst en begonnen ze met de voorbereiding van het masterplan.

Een mix van woningen, functies en een park

Er werd gekozen om op de site van het voormalig Militair Hospitaal een nieuw woongebied te realiseren met ongeveer 400 woningen, met een gezonde sociale mix van bewoners: 35% van de woningen is bestemd voor residentieel wonen, 40% voor betaalbaar wonen en 25% voor sociaal wonen. Een andere mix is die tussen woningen met tuin en appartementen. Er is ook ruimte voor handels- en kantooractiviteiten op buurtniveau. Op de site zorgen een nieuw park van in totaal 2 hectare en een verkeersvrije inrichting voor ademruimte voor de nieuwe en de oude buurt.

Mobiliteit en toegankelijkheid

De bewoners parkeren ondergronds in hun privégarages. Verder wordt er bovengronds op het openbaar domein geparkeerd. Er is ook een Velo-station. Naar de omliggende buurt worden 7 doorgangen voorzien zodat 't Groen Kwartier integreert in de bestaande buurt.

Historische gebouwen

Bij de ontwikkeling zijn de historische gebouwen maximaal behouden: de voormalige paviljoenen en de behouden Noord-Zuid-gebouwen worden ingericht als woningen, de kapel is een restaurant, in de voormalige stookplaats worden creatieve start-ups samengebracht, het klooster wordt een hotel, in de Generale Staf vind je het kantoor van AG VESPA. Voor het poortgebouw aan de Lange Leemstraat wordt nog naar een geschikte invulling gezocht.

Openbaar domein

De aanleg van het openbaar domein volgt de fasering van de bouwwerken. In 2014 werd een groot gedeelte van het voormalige Militair Hospitaal al openbaar domein en werd het voor het eerst in de geschiedenis toegankelijk voor het publiek. Het overige openbare domein volgt samen met de realisatie van de laatste fase Arsenaal Zuid.

Nieuwe bewoners

De eerste bewoners vestigden zich in 2011 op de site in het gebouw Noord-Zuid Renovatie. In 2016 woont een 300-tal gezinnen op de site. Na de realisatie van de laatste fase Arsenaal Zuid moeten dat er in 2018 tegen de 400 worden.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van het Militair Hospitaal door NV Militair Hospitaal Antwerpen (NV MHA), bestaande uit Vanhaerents Development nv en Matexi nv.

De architectuur van 't Groen Kwartier is in handen van Stéphane Beel en Lieven Achtergael, in samenwerking met 360 architecten en Collectief Noord Architecten. 

Status
Stadsproject - in realisatie - Antwerpen (2018)
Partners

NV MHA – NV Groen Kwartier (samenwerkingsverband tussen Matexi nv en Vanhaerents Development nv)

ARRO

Ministerie van Defensie

Stad Antwerpen

Vlaanderen

Woonhaven

Uitvoerders

NV MHA – NV Groen Kwartier

Architect

Beel - Achtergael

Collectief Noord

360 architecten

Michel Desvigne

In samenwerking met
Adres

Tussen de Marialei, Lange Leemstraat, Van Luppenstraat, Lamorinièrestraat en Boomgaardstraat