Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Gebiedsontwikkeling Eilandje
Montevideowijk - © Filip Dujardin
Westkaai - © Tony Fretton Architects
Havenhuis - © Zaha Hadid
Willemdok - © Antwerpen Toerisme Congres
Londen - Amsterdamstraat
Red Star Line Museum
Red Star Line

Gebiedsontw. Eilandje

Beschrijving

Het Eilandje: gebiedsgerichte werking
Het Eilandje is een voormalige karaktervolle havenbuurt, gelegen tussen de historische binnenstad en de huidige haven. De stad wil dat stadsdeel omvormen tot een bruisende stadswijk aan het water. Het maritieme verleden krijgt een plek in de hedendaagse dynamiek. Vanuit een sterke visie en een stevig plannenkader, wordt het gebied met respect voor het rijke verleden en het maritieme karakter omgevormd tot een volwaardige, levendige stadswijk.

De deelwijk Oude Dokken staat zowat helemaal op punt. De Cadixwijk wordt een nieuwe woonwijk aan het water en de Montevideowijk wordt de cultureel-historische trekpleister. Elke deelwijk krijgt een sterke eigen identiteit.

In een tweede fase zal de herontwikkeling verder opschuiven richting haven. De prominente aanwezigheid van water, de veelheid aan open ruimte en de verschillende types bebouwing maken deel uit van de charme en het typische karakter van het Eilandje.

De Montevideowijk: het historische Eilandje
Historisch gezien is de Montevideowijk het oorspronkelijke 'Eilandje'. Toen alle bruggen in de buurt ooit waren opgehaald, was de wijk inderdaad volledig omgeven door water. Karakteristieke gebouwen herinneren aan het rijke verleden. De stad wil die gebouwen in ere laten herstellen en opnieuw in gebruik laten nemen. Zo wordt de Montevideowijk een bruisend stukje Eilandje. 

Klik hier voor meer informatie over Eilandje – Limaplein en Eilandje - Montevideowijk.

In de Montevideowijk vind je onder meer het Ballet van Vlaanderen, de Montevideopakhuizen die worden ingericht als verschillende types ateliers en kantoren en ateliers, de Shop waar onder meer een brasserie/restaurant en een evenementenzaal komen, en sinds 2013 ook het Red Star Line Museum.

Aan de rand van het Kattendijkdok komen in totaal 6 woontorens van het project ‘Westkaai’ te staan. Die torens zijn heel bepalend voor het uitzicht van de wijk. 

Aan de overzijde van het Kattendijkdok ligt de Cadixwijk, een nieuwe woonwijk aan het water.

Wijk aan het water
Zowat een derde van de oppervlakte van het Eilandje bestaat uit water. Door het verder verdwijnen van de havenactiviteiten in de dokken, kunnen de dokken en de dokranden een nieuwe bestemming krijgen.

Zo telt het Eilandje 2 levendige jachthavens, in het Willemdok en in het Kempisch Dok, en meren er jaarlijks enkele honderden riviercruises aan. Elk dok krijgt een eigen functie en identiteit.  Zo krijgt het Kattendijkdok bijvoorbeeld een uitgesproken toeristisch karakter.

De stad heeft nog meer ambitieuze plannen om het water voor iedereen beleefbaar te maken. Zo komt er ok nog een museumhaven naast het MAS.

Londen-Amsterdamstraat: groene stadsboulevard van het Eilandje
Vandaag zijn de Londen-Amsterdamstraat en een aantal zijstraten heraangelegd. Daarmee heeft het Eilandje eindelijk een groene stadsboulevard, die zowel de verbinding maakt tussen de verschillende deelwijken als tussen de Leien en de Scheldekaaien.

De heraanleg met groen en meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer creëert een geschikt klimaat om zowel horeca- en winkelzaken aan te trekken als om als ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers te dienen.

Vanaf de Noorderplaats gaat de tram in de toekomst richting de Schelde over de middenberm van de Londen- en de Amsterdamstraat naar de Rijnkaai tot aan de Tavernierkaai en Van Meterenkaai. De Londenbrug is vervangen door een nieuw exemplaar, aangepast aan het tramverkeer.

De Cadixwijk: een nieuwe woonwijk aan het water
De Cadixwijk is een karaktervol deel van het Eilandje, waar nu maar een paar honderd mensen wonen. De stad wil van die buurt een nieuwe en energiezuinige woonwijk maken voor iedereen, waar wonen aan het water echt vorm krijgt.

AG VESPA is ondertussen ook gestart met een volledige heraanleg van straten en pleinen in de wijk.

De private markt en de huisvestingsmaatschappijen realiseren in het bestaande wijkdeel verschillende renovatie- en nieuwbouwprojecten, waarvan er al enkele voltooid zijn. In de wijk wordt bovendien plaats gemaakt voor creatieve bedrijven, handels- en horecazaken. Die kruisbestuiving zal ervoor zorgen dat de Cadixwijk helemaal heropleeft.

Klik hier voor meer informatie over Eilandje –Cadixwijk en Eilandje - Wijkplein Cadix.

Hieronder vind je een overzicht van verschillende documenten over het Eilandje.

Status
Stadsproject - in realisatie - Eilandje