Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Opening wijkplein op 10 juni 2017
Opening wijkplein op 10 juni 2017
Opening wijkplein op 10 juni 2017
Opening wijkplein op 10 juni 2017
Opening wijkplein op 10 juni 2017
Opening wijkplein op 10 juni 2017
Opening wijkplein op 10 juni 2017
Betonverharding in opbouw voor het wijkplein
Betonverharding in opbouw voor het wijkplein
Betonverharding in opbouw voor het wijkplein
Betonverharding in opbouw voor het wijkplein
Betonverharding in opbouw voor het wijkplein
Wijkplein Cadix - boomverplantactie ter recuperatie van het nieuwe plein
Boomverplantactie ter recuperatie voor het nieuwe plein
Boomverplantactie ter recuperatie voor het nieuwe plein
Boomverplantactie ter recuperatie voor het nieuwe plein
Boomverplantactie ter recuperatie voor het nieuwe plein
Wijkplein Cadix toekomstbeeld | © PT architecten
Toekomstbeeld westelijk deel Schengenplein | © PT Architecten
Westelijk deel wijkplein Cadix Ponton | © PT architecten
Westelijk deel wijkplein Cadix - hangars | ©  PT architecten
Wijkplein Cadix toekomstbeeld | © PT architecten
Wijkplein Cadix toekomstbeeld | © PT architecten
Wijkplein Cadix toekomstbeeld | © PT architecten
Nieuwe rijweg Kattendijk- Oostkaai | © PT architecten

Eilandje - Schengenplein

Beschrijving

Vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van de Cadixwijk wordt de aanleg van een nieuw groen plein voorbereid. Het plein krijgt een centrale ligging en komt grotendeels te liggen op de parking van het voormalige douanegebouw. Het plein zal van de Napelsstraat tot aan de dokrand van het Kattendijkdok lopen, en wordt daarmee anderhalve keer zo groot als de Groenplaats. Het wijkplein ligt aldus langs weerszijden van de Kattendijkdok-Oostkaai, waarover ook een tram komt te rijden.

Het ontwerp toont een zekere eenvoud, die het plein overzichtelijk en toegankelijk maakt. Het wijkplein Cadix wordt een mix van park en plein, waarbij beide in elkaar overlopen. Het park start aan de kant van de Napelsstraat en vormt het groene hart van de wijk. Aan de zijde van het Kattendijkdok is het een open plein met een grote publieke luifel. Als primeur voor de wijk wordt het water door middel van een ponton bereikbaar.

In dialoog met de bewoners zijn de ideeën voor het plein tot stand gekomen. Het plein moet een echte ontmoetingsplaats voor de (toekomstige) buurtbewoners worden: een natuurlijk parkplein waarin bomen en open plekken elkaar afwisselen. Rondom het plein komen er buurtwinkels en horecazaken. Het ondertussen afgebroken douanegebouw heeft plaats gemaakt voor een nieuw gebouw waar verschillende bestemmingen een plaats hebben gevonden. 4 hoekgebouwen met woongelegenheden en plint die afgestemd is op de schaal van de omliggende straten waar andere functies zoals kantoren, een rust- en verzorgingshuis en een supermarkt zullen worden ingericht.

Grootte: 17.360 m²

Timing:

- 2009: start participatietraject

- eind 2010: lancering ontwerpwedstrijd via Open Oproep

- eind 2011: gunning ontwerpopdracht

- eind 2012: goedkeuring voorontwerp

- 2013-2014: technische en administratieve voorbereiding, oplevering definitief ontwerp

- 2016: start aanleg samen met de heraanleg van de Napelsstraat, aansluitend op de werken aan de Kattendijkdok-Oostkaai

- midden 2017: oplevering oostelijk deel wijkplein: Schengenplein

- oktober 2017: oplevering Napelsstraat

- 2020-2021: start aanleg westelijk deel wijkplein

Status
Stadsproject - in realisatie
Architect

 PT architecten, Grontmij