Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Westkaaitorens
Westkaaitorens
Montevideopakhuizen
Kattendijksluis

Eilandje - Montevideowijk

Beschrijving

Van historisch waardevolle havenbuurt naar aantrekkelijke en diverse stadswijk

In de Montevideowijk vind je publiekstrekkers zoals het Red Star Line Museum, De Shop en het Ballet van Vlaanderen. Die karakteristieke gebouwen herinneren aan het rijke verleden van de buurt. Nieuwe ontwikkelingen en een heraanleg van het openbaar domein zorgen voor een grondige vernieuwing van de buurt. De Montevideowijk is ongeveer 10 hectare groot. 

Waarom dit project?

De stad wil van de Montevideowijk een echte culturele trekpleister maken. Daarom wil ze de historische gebouwen zo veel mogelijk in ere (laten) herstellen en opnieuw in gebruik nemen. De herontwikkeling van de wijk is volop bezig, zowel met publieke als met private bouwwerken. Wanneer alles klaar is, zullen die veranderingen voor een unieke levendige sfeer zorgen. 

Wat gebeurt er?

In de Montevideowijk komt nieuw openbaar domein en verschillende nieuwe ontwikkelingen.

Nieuw openbaar domein

In oktober 2017 is de heraanleg gestart van het openbaar domein in het noordelijke gedeelte van de Montevideowijk. De straten worden aangelegd zoals in het al eerder aangelegde zuidelijke deel van de wijk. Het Limaplein, ten noorden van de Limastraat, wordt een nieuw stedelijk plein met zicht op het water en de haven. Het wordt een grotendeels autovrij plein met plaats voor terrassen en tijdelijke, kleinschalige evenementen. 

De straten die al heraangelegd werden, worden tijdens de werken nog aangepast om het comfort van fietsers te verbeteren. In de Montevideostraat, Braziliëstraat en Kattendijkdok-Westkaai worden daarom fietscomfortstroken in gezaagde kassei aangelegd.

Langs de Kattendijkdok-Westkaai wordt de wandelzone in blauwe steen verder uitgebreid naar het noorden. Samen met de aanleg van de parkzones tussen de torens komt er zo een aangename en groene omgeving. 

Nieuwe ontwikkelingen

- Montevideo-pakhuizen: de Montevideo-pakhuizen dateren van het einde van de 19de eeuw. Ze zijn historisch waardevol omdat ze mee het maritieme geheugen van de wijk en stad uitmaken. Momenteel wordt een herontwikkeling voorbereid door de private eigenaar DCA / Bermaso. De beschermde pakhuizen worden gerestaureerd, aan het Limaplein wordt een nieuwbouwvolume toegevoegd. Er is een gemengde invulling voorzien: een versmarkt, ondergrondse supermarkt, kantoren en wooneenheden. M2 Architecten tekent het ontwerp.

- Necap-site: de Necap-site in de Montevideostraat, naast het Red Star Line Museum, bestaat uit bedrijfsgebouwen uit de jaren 60. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten, is eigenaar en werkt aan een herontwikkeling met een gemengde invulling.

- Containerdorp aan de Rijnkaai: onder het motto 'creatief met leegstand' werkte leegstandsbeheerder FMT een nieuw concept uit voor de invulling van het containerdorp aan de Rijnkaai: een bruisende creatieve community. Er is een mix van horeca, vaste en flexibele werkplekken en er kunnen ook evenementen plaatsvinden.

- Waagnatie / Kaai 29: de loods op Kaai 29 is het restant van een havenloods die oorspronkelijk dubbel zo groot was. De loods is waardevol havenpatrimonium met een karakteristieke vorm en constructiewijze. Daarom wordt een renovatie en herbestemming van de loods voorgesteld. De nieuwe verhoogde waterkering zal geïntegreerd worden rond het gebouw, aan de kant van het water. Zo wordt de loods, en de stad, beschermd bij overstroming van de kaairand.

- Hangar 26/27: Hangar 26/27 is een kenmerkend gebouw op de Scheldekaaien. De renovatie, aanpassing en uitbreiding ervan is in voorbereiding. Ook hier wordt de nieuwe waterkering aan de kant van het water voorzien. In het ontwerp wordt een gemengde invulling voorgesteld met kantoren, foodmarket, feestzaal en auditorium.

- Friendship-building: de Friendship-building is in de volksmond ook gekend als de Chiquita-building. Het gebouw werd door Cores Development nv en Midwest Holding AG aangekocht met het oog op de sloop en de realisatie van een nieuwbouw. AG VESPA is momenteel in overleg met de nieuwe eigenaars over de realisatie van het nieuwe project.

- Sint-Laureiskaai – Dinantstraat – Bataviastraat: AG VESPA is eigenaar van het perceel gelegen tussen de Sint-Laureiskaai, de Dinantstraat en de Bataviastraat. Voor dat perceel wordt een project voorbereid als sluitstuk voor de herontwikkeling van de kaaizone rond de Oude Dokken.

Over de kaaivlakte langs de Rijnkaai lees je meer op de pagina over het deelgebied van de Scheldekaaien Kattendijksluis en Rijnkaai.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van het hele Eilandje, en dus ook van de Montevideowijk.

Status
Stadsproject - in realisatie
Architect

Parkvakken Westkaaitorens: Michel Desvigne

Masterplan Westkaaitorens en ontwerp Westkaaitorens 1-2: Roger Diener

Ontwerp Westkaaitorens 3-4: David Chipperfield, Tony Fretton Architects

Red Star Line Museum: Beyer Blinder Belle Architects & Planners

Renovatie Montevideopakhuizen: M2 architecten

Renovatie de Shop: Jo Peeters Architecten

Renovatie Sambapakhuizen: HUB CVBA