Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Petrol
Concessie Petrol
Concessie Petrol

Concessie Petrol

Beschrijving

De stad Antwerpen stelt sinds 2004 de loods van de Breekmolen aan d’Herbouvillekaai ter beschikking aan de vzw 5 voor 12 voor muziekprojecten. Het pand is gelegen in de industriezone Petroleuminstellingen Zuid. De stad wenst de verlaten en vervuilde gronden van die site te herbestemmen tot een innovatief en eco-effectief bedrijventerrein. AG VESPA zal als grondeigenaar de ontwikkeling van de site verder uitwerken en opvolgen.

De loods van de Breekmolen zal naar aanleiding van dat masterplan niet langer ter beschikking gesteld worden aan de vzw 5 voor 12. De stad gaat daarom op zoek naar een nieuwe locatie voor de vereniging om haar activiteiten te kunnen voortzetten.

Adres

D'Herbouvillekaai
2020 Antwerpen