Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Schetsontwerp 3 types Centers
Schetsontwerp 3 types Centers
wedstrijdmaquette maximale type
wedstrijdmaquette maximale type met verbinding naar buurcenter
wedstrijdbundel- interieur 1
wedstrijdbundel- interieur 2
wedstrijdbundel - interieur 3
wedstrijdbundel - interieur 4
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA
Testcenters Borgerhout | © AG VESPA

Centers Borgerhout/ Vergeten straat

Beschrijving

De gemetste spoorwegberm in Borgerhout dateert van 1899 en ligt op de grens tussen de Singel en de Antwerpse binnenstad. De plek heeft vandaag het imago van een ‘achterkantgebied’.

Dit stadsproject heeft de ambitie om de bestaande spoorwegstructuur gefaseerd te transformeren tot een vitale stadswal en de aanpalende publieke ruimte aan te pakken. De as van de Engelselei, die wordt heraanlegd door het district in 2018, kan veel Borgerhoutse sport- en cultuurplekken verbinden voor voetgangers en fietsers en via de spoortunnels de verbinding maken met de vernieuwde Groene Singel-fietspaden. De achterin gelegen groenzone van het Zorgbedrijf waar nu de straateinden op doodlopen, is een onderdeel van het ontwerp.

Onder de spoorwegbogen zelf zitten ook veel lege ruimtes verstopt die mogelijk geschikt zijn voor hergebruik. Activiteiten in die lege kamers zouden leven en passage brengen in de omgeving. Langs de kant van de huizenrij heeft AG VESPA 2 vernieuwbouwprojecten: Hogeweg - Engelselei en Engelselei – Oudstrijdersstraat. Ook de site AROP is onlangs verkocht voor private ontwikkeling. De hele omgeving, een Vergeten Straat, zal grondig gerenoveerd worden en nieuw leven krijgen. 

Met behulp van conceptsubsidies van het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds is heel wat voorbereidend onderzoek gebeurd. Het resultaat is in april 2015 aan het college gepresenteerd en gebundeld in een eindrapport (zie bijlage). 

Infrabel is eigenaar van de spoorweginfrastructuur. AG VESPA werkt nauw samen met Infrabel en zal in de nabije toekomst een overeenkomst afsluiten om de centers te renoveren en te exploiteren.

Het project verloopt in twee fases

In een eerste fase zijn er de testcenters. AG VESPA ondersteunt die door de aanleg van de nutsleidingen. Met lokaal enthousiasme, creativiteit en initiatief wordt een 6- tot 10-tal centers onder handen genomen, opgekuist en tijdelijk ingericht door enkele lokale vzw’s. Met eenvoudige middelen en veel recuperatiemateriaal worden de units gebruiksklaar gemaakt. Studio Start vzw zet haar professionele expertise in als beheerder. Ze werkt de centers opnieuw open, letterlijk via een nieuwe transparantere gevel, nieuwe belichting en vooral activiteit.

In een volgende fase renoveert AG VESPA 19 centers. De eerste centers die aan bod komen zijn de nummers 39 tot en met 57, ter hoogte van de Engelselei - Hogeweg. De bouwaanvraag hiervoor is ingediend in december 2016. De werf start na de zomer 2017. Een oproep tot huurders voor de eerste 20 centers gebeurt in de tweede helft van 2017.

NU Architectuuratelier is uitgeroepen als winnaar van de ontwerpwedstrijd. Het architectenbureau werkte 3 types uit voor het uitzicht van de centers.

Binnen het concept zijn 3 types voor de gevel uitgewerkt die strategisch verdeeld worden over de volledige strip van 59 centers. Daarbij wordt rekening gehouden met de buurt en de mogelijkheden in de straat.

- Maximale type

Het maximale type heeft een uitsprong van 1,1 meter ten opzichte van de bakstenen center en werkt met een voorzetstructuur in staal en glas. Dat biedt heel wat voordelen: meer gebruiksoppervlakte, meer lichtinval en zelfs de mogelijkheid om een aantal centers met elkaar te verbinden.

- Minimale type

Het minimale type bestaat uit een eenvoudige gevel in glas die in de boog van de center zelf wordt geplaatst. Daardoor krijgen ook functies die een beperktere ruimte nodig hebben een plek in de vernieuwde stadswallen.

- Mix van maximale en minimale type

Het derde type is een mix van het maximale en minimale type. Zoals bij het minimale type wordt glas in de boog van de center zelf geplaatst. Analoog aan het maximale type wordt voor de center een stalen voorzetstructuur geplaatst maar dan zonder glas.

Het architectenbureau ontwierp voor enkele centers een interieur met verhoogde vloer (duplex), die zorgt voor extra gebruiksoppervlakte. De inrichtingsmogelijkheden zijn divers en inspirerend.

AG VESPA voert de regie uit van dit stadsproject.

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Borgerhout (2140)
Partners

Infrabel

Eurostation

Team Stedenbeleid Vlaanderen

Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen

Zorgbedrijf

district Borgerhout

stad Antwerpen

Architect

Artgineering

NU Architectuuratelier

Projectkost

60.000 euro conceptsubsidie (Vlaams Stadsvernieuwingsfonds)

3.500.000 euro projectsubsidie (Vlaams Stadsvernieuwingsfonds)