Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Zicht op het nieuwe paviljoen Capital in het Stadspark
Definitief ontwerp paviljoen Capital © BULK architecten
Infopaneel Capital tijdens wandeling met buurtbewoners in 2015 - inplantingsplan
Infopaneel Capital tijdens wandeling met buurtbewoners in 2015 - invulling
Infopaneel Capital tijdens wandeling met buurtbewoners in 2015 - inplanting
Infopaneel Capital tijdens wandeling met buurtbewoners in 2015 - omgeving
Infopaneel tijdens wandeling met buurtbewoners in 2015 - gebruik materialen

Capital Stadspark

Beschrijving

De stad Antwerpen en brouwer AB InBev zijn gestart met de bouw van de horecazaak en de stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst in het Stadspark. Het houten cirkelvormige paviljoen is ontworpen door BULK architecten. Het einde van de werken is voorzien tegen de zomer van 2018.

Tijdens de zomer van 2010 verwoestte een brand het grootste deel van Café Capital (bouwjaar 1974) in het Stadspark. De stad en AB InBev willen de locatie opnieuw in gebruik nemen en gaan de bestaande functies verbeteren en uitbreiden in een nieuw paviljoen.

De nieuwe horecazaak krijgt een dagfunctie met ruim terras met zicht op de speeltuin en een ondergrondse feestzaal. De stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst worden ook in het nieuwe paviljoen ondergebracht. BULK architecten ontwierp een houten cirkelvormig gebouw dat mooi integreert in het park.

De restanten van het voormalige Café Capital worden verwijderd en het bestaande gebouw van de groendienst wordt afgebroken. Daarna start de nieuwbouw, die op ongeveer dezelfde plaats komt als het huidige gebouw. Een deel van de toegangszone naar het park en een deel van het park zelf wordt ingericht als werfzone. In overleg met de aannemer wordt de hinder tot een minimum beperkt.

Beheerplan Stadspark

Het Stadspark is een beschermd monument in de binnenstad. Om het park in ere te herstellen en te bewaren, stelde de stad een landschapsbeheerplan op. Dat plan geeft weer hoe het park er binnen 20 jaar moet uitzien en grijpt zo veel mogelijk terug naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1868 van landschapsontwerper Keilig. In het beheerplan is onder meer vastgelegd waar bebouwing mogelijk is en welke beplanting thuishoort in het park. Bij het ontwerp van het nieuwe paviljoen is rekening gehouden met de status van het Stadspark als beschermd monument en met het beheerplan. Zo moet de beplanting rondom het paviljoen in dezelfde sfeer en samenstelling zijn als de historische beplanting van het Stadspark. Het landschap rondom het nieuwe paviljoen wordt na de bouwwerken opnieuw aangeplant door de stad, in de oorspronkelijke stijl van het park.

AG VESPA en AB InBev, concessiehouder van de horecazaak, realiseren samen dit project.

Status
in realisatie - publieke gebouwen - Antwerpen (2018)
Partners

Stads- en Buurtonderhoud 

AB InBev

Architect

BULK architecten

Adres

Rubenslei, 2018 Antwerpen

Projectkost

Stelplaats: 720.000 euro incl. btw