Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Binnnenvaartstraat
Binnenvaartplaats
Multisportveld
Petanquebaan
Stadsbarbeque
Binnnenvaartstraat
Binnnenvaartstraat
Binnnenvaartstraat
Binnenvaartplaats
Binnnenvaartstraat
Binnnenvaartstraat

Binnenvaartstraat - Cadixwijk

Beschrijving

De kade van de Binnenvaartstraat, langsheen het Kempisch Dok, is een van de eerste projecten in de Cadixwijk en vormt een schakel in een systeem van continue, publieke ruimte langsheen de dokken.

De stad wil dat stadsdeel met een bijzonder rijke geschiedenis omvormen tot een bruisende stadswijk aan het water. Het karakter van het Eilandje wordt bij de ontwikkelingen zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk zelfs versterkt. Er wordt maximaal ingezet op een materiaalkeuze die de patine en ruwheid van het havenkarakter bewaart. 

De Binnenvaartstraat vormt de oostelijke ontsluiting van de wijk waarbij de kade werd ingericht als verkeersvrije parkstrook. Parkvakken zijn beplant met bomen, gras en vaste planten. Kasseivlakken met groene voegen rijgen de parkstrook aaneen tot 1 grote groene zone. De groene voegen geven de stedelijke ruimte ondanks haar mineraal karakter een zacht karakter en een grote waterdoorlatendheid. De zichtassen vanuit de wijk worden gevrijwaard, om het contact van de wijk met het water te versterken. Een strook in blauwe hardstenen tegels doorkruist het geheel en vormt een onderdeel van een wandelpad doorheen het Eilandje.

De functies op de kadevlakte sluiten aan bij de functionele structuur van de wijk. Aan de zuidkant van het terrein werd een multisportveld ingericht, met aansluitend de picknick- en barbecueplek. Halverwege de kade werd een rustiger programma voorzien in relatie tot een groot rust- en verzorgingshuis. Aansluitend op de noordelijke kadewerken wordt de kade uitgebreid met een maritiem geïnspireerd buurtspeeltuin, aansluitend bij de nieuwe bouwblokken, dat jonge gezinnen moet aantrekken. Zo biedt de Binnenvaartstraat en zijn kade voor ieder wat wils en zal het een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van de wijk.

De kade is nu definitief omgevormd tot een kwaliteitsvolle verkeers-, verblijfs- en activiteitenruimte voor de hele buurt. De nieuwe ontwikkelingen die op de dokranden zullen ontstaan, vormen de ideale plek voor kleinschalige commerciële activiteiten.

Dit project werd medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Europa investeert 11 miljoen euro om samen met de stad het openbaar domein van de Cadixwijk heraan te leggen en op te waarderen.

Status
Stadsproject - gerealiseerd - Eilandje
Partners

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

In samenwerking met
Adres

Binnenvaartstraat, 2000 Antwerpen

Projectkost

€ 1.670.407,31