Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Brugcorridor Blue Gate Antwerp
Toekomstbeeld Naftaweg
Toekomstbeeld Blue Gaet Antwerp
BGA | Blue Gate Antwerp
BGA | Blue Gate Antwerp
BGA | Blue Gate Antwerp
BGA | Blue Gate Antwerp
BGA | Blue Gate Antwerp
BGA | Blue Gate Antwerp
BGA | Blue Gate Antwerp

BGA | Blue Gate Antwerp

Beschrijving

De stad Antwerpen en het Vlaams Gewest werken samen aan de ontwikkeling van het Antwerpse bedrijventerrein Petroleum Zuid. Het wordt ontwikkeld tot een zeer hoogwaardig en uitermate duurzaam (eco-effectief) terrein. De hoogkwalitatieve site moet internationale bedrijven naar Antwerpen trekken. Daarom werd gekozen voor een nieuwe internationale naam: Blue Gate Antwerp. Daarbij worden de principes van ‘cradle to cradle’ als leidraad gehanteerd.

Wat ooit het hart van de Antwerpse petroleumindustrie was, groeit uit tot een nieuwe economische long voor Antwerpen met een ecologische groene corridor. Het regionaal gemengd bedrijventerrein biedt ruimte voor een stadsregionaal watergebonden distributiecentrum, slimme logistiek, hoogwaardige en innovatieve productiebedrijven en onderzoek en ontwikkeling.

Blue Gate Antwerp wordt de thuishaven voor bedrijven die innovatieve oplossingen bieden en die duurzaamheid en eco-effectiviteit hoog definiëren als kernwaarden van hun bedrijvigheid. Daarmee creëert de stad een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde voor de regio.

AG VESPA staat als grondeigenaar samen met Vlaanderen in voor een kwalitatieve en marktconforme herontwikkeling van de terreinen. Meer specifiek voorziet AG VESPA samen met de Vlaamse partners in het aantrekken van een private partner en het uitwerken van de structuur publiek private samenwerking (PPS) voor de realisatie van het project. Daarnaast levert AG VESPA expertise met betrekking tot het aantrekken van de nodige subsidiemiddelen.   

Op 17 februari 2016 besliste de raad van bestuur van NV Blue Gate Antwerp om met Blue O'pen een PPS-overeenkomst aan te gaan voor de sanering en ontwikkeling van Blue Gate Antwerp. Meer informatie hierover vind je hier.

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Scheldekaaien
Partners

Werk en economie
AG Stadsplanning Antwerpen
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Waterwegen & Zeekanaal

Uitvoerders

PPS-structuur, vormgegeven vanuit de projectvennootschap BGA nv

In samenwerking met
Projectkost

Ca 50 miljoen euro