Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Rodekruislaan

Aankoop Rodekruislaan

Beschrijving

Het groengebied langs de Ring en de Singel tussen de Borsbeekbrug en de Zurenborgbrug is meer dan 3 hectare groot. Door de goedkeuring in 2006 van het Bijzonder Plan van Aanleg Rodekruislaan werd de bestemming als parkzone gevrijwaard. Het maakt deel uit van de Groene Singel: dat wil het gebied langsheen de hele Ring van Antwerpen en Binnensingel vrijwaren als groene en open ruimte.

AG VESPA begeleidde in 2008 het aankoopdossier, waarbij de stad Antwerpen het groengebied van de Belgische Staat overkocht voor 2 miljoen euro.

Partners

Het aankoopcomité van de Belgische Staat
Stad Antwerpen
District Berchem