Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Drakenhof

Aankoop Drakenhof

Beschrijving

AG VESPA kocht, in naam van en voor rekening van de stad Antwerpen, 17 percelen grond en 2 woningen aan om de doelstellingen van het Bijzonder Plan van Aanleg voor Drakenhof (BPA, van 26 maart 2008) te realiseren. Het gaat om een binnengebied gelegen tussen de Borsbeeksesteenweg, Grensstraat en Mortselsesteenweg in Deurne. Het BPA bepaalt dat het gebied moet worden ingericht als gebied voor volkstuinen en sportinfrastructuur. Chris Vermander werd als landschapsarchitect aangetrokken om de site te ontwerpen.

In 2010 werden in het gebied een 200-tal volkstuinen en sportinfrastructuur voor de korfbalclubs Groen-wit en Boeckenberg gerealiseerd.

Partners

Stad Antwerpen
District Deurne
AG Stadplanning Antwerpen
NV Vooruitzicht

Architect

Chris Vermander, landschapsarchitect

Adres

Drakenhof
2100 Deurne