Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Voorgevel Generale Staf

Soft facilitair management en klusjes Generale Staf

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Het uitvoeren van soft facility management in het kantoorgebouw “Generale Staf”, Paradeplein 25 te 2018 Antwerpen.

Deze soft facilities omvatten:
- persoonsgebonden diensten (DIENSTEN)
  VASTE GEDEELTE

  • schoonmaak
  • Glaswas
  • Sanitaire voorzieningen
  • Ongedierte bestrijding
  • Inloopmatten

  VOORWAARDELIJKE GEDEELTE

  • Conciërge taken (voorwaardelijk)

- gebouwgebonden diensten (WERKEN)

  • Correctief / curatief onderhoud – Klusjes

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen
Tel: 03 259 28 10 | Fax: 03 259 28 11

CONTACT
Cindy Janssens, projectleider ontwerp en realisatie, tevens leidend ambtenaar.
Tel.: 03 259 28 27,
E-mailadres: cindy.janssens@vespa.antwerpen.be

Elke vraag met betrekking tot deze opdracht kan uitsluitend schriftelijk gesteld worden tot uiterlijk op maandag 27 november 2017 om 11 uur .  

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE VAN OPDRACHT
Opdracht voor diensten

GUNNINGSCRITERIA
Meerdere gunningscriteria

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Dit is een gemengde opdracht.

UITVOERINGSTERMIJN
De renovatiewerken zijn heden nog in uitvoering. De vermoedelijke opleveringsdatum is begin januari 2018. De verhuis naar dit nieuwe kantoorgebouw is voorzien begin januari 2018. Uiterlijk 1 week op voorhand zal een aangetekende zending verstuurd worden met kennisgeving van de start van de opdracht.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De opdracht vangt vermoedelijk aan op datum 8/01/2018 voor de initiële duur van twee jaar. Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de opdracht tweemaal verlengd worden met een periode van één jaar, op basis van artikel 57, lid 2 Wet Overheidsopdrachten. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven.
Laattijdigere ingebruikname geeft geen recht op schadevergoeding.

OPENING VAN DE OFFERTES
Maandag 4 december 2017 om 11 uur.