Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstige situatie voorgevel politiekantoor en 6, Bredabaan & Winkelhaakstraat

Nieuwbouw regiokantoor Lokale Politie Antwerpen met 6 wooneenheden en ondergrondse parking

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Nieuwbouw regiokantoor Lokale Politie Antwerpen  met 4 appartementen, 2 woningen en een ondergrondse parking.

LOCATIE
Bredabaan 399-403, 407-409 en Winkelhaakstraat 23-25
2170 Merksem

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA - Leidend ambtenaar: Steven Van Durme
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
(vanaf 5/02/2018: Paradeplein 25, 2018 Antwerpen)
steven.vandurme@vespa.antwerpen.be - 03 259 21 28

ARCHITECT
360architecten bvba
Recollettenlei 33 – 9000 Gent
Contactpersoon: Kris Buyse - kris.buyse@office360.be - 09 236 26 80

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE OPDRACHT
Werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
Klasse 8 (of overeenkomstig de inschrijving), categorie D

UITVOERINGSTERMIJN
440 werkdagen

OPENING VAN DE OFFERTES
Donderdag 18 januari 2018 om 14 uur

Kantoren van AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen.

OPDRACHTDOCUMENTEN

  • Papieren versie: prijs 700 euro excl. btw (cash te betalen bij afhaling). Te koop en ter inzage op het kantoor van de architect na telefonische afspraak.
  • Digitale versie: gratis. Te verkrijgen via e-mail bij de architect.

 

 

INLICHTINGEN:

  • Voor inlichtingen betreffende het indienen en het openen van de offertes, administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de plaatsing van de opdracht kan contact worden opgenomen met de leidend ambtenaar.
  • Voor technische inlichtingen (plannen, opmeting, beschrijvingen bijzonder bestek) kan contact worden opgenomen met de architect.
  • Voor inlichtingen met betrekking tot de percelen technieken en stabiliteit dient ook contact te worden opgenomen met de architect.
  • Er kunnen over deze opdracht schriftelijk vragen gesteld worden tot uiterlijk de 10de kalenderdag voor de dag van de opening van de offertes.