Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Nieuw Zuid - ligging

Design & Build opdracht voor de realisatie van een dubbele basisschool met sporthal

Omschrijving werken
Design & Build opdracht voor de realisatie van een dubbele basisschool met sporthal te Nieuw Zuid te Antwerpen
 

Aanbestedende overheid
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen
Tel: 03 259 28 10 | Fax: 03 259 28 11
Anke Tutelaars (anke.tutelaars@vespa.antwerpen.be)

Gunningswijze
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aard van de opdracht
Aanneming van diensten onderworpen aan de Europese bekendmakingsvoorschriften

Voorwerp van de opdracht
De opdracht omvat een Design & Build (D&B) formule die zal bestaan uit:

  • het ontwerpen en bouwen van een dubbele basisschool voor 480 leerlingen en een sporthal met aanleg van de buitenruimtes op de projectsite. De sporthal dient volledig apart te kunnen functioneren van de school. De buitenruimte kan gemeenschappelijk gebruikt worden;
  • de projectcoördinatie van het ontwerpen en bouwen van de Opdracht;
  • het beperkt prefinancieren tijdens de Bouwfase van de Opdracht;
  • het onderhouden van de technische installaties van het project (HVAC, sanitair, elektriciteit, desgevallend lift(en)) gedurende de garantieperiode van 2 jaar vanaf de voorlopige oplevering.

Aanvraag opdrachtdocumenten en inlichtingen:
De opdrachtdocumenten zijn te downloaden via: https://enot.publicprocurement.be/

Richtlijnen voor het downloaden van de opdrachtdocumenten:

Via de website https://enot.publicprocurement.be/ klikt u ‘Bekendmakingen zoeken’ aan, vervolgens onder ‘eenvoudige zoekopdracht’ vult u het ‘Bekendmakingsnummer’ 2017-515081 in, vervolgens ‘zoeken’ aanklikken.

Onder Dossiernummer vindt u ‘AG VESPA – 15 01 Nieuw Zuid blok 10-F02. Via deze link kan u onder ‘Begeleidende documenten’ alle opdrachtdocumenten downloaden.

Ontvangst van de aanvraag tot deelneming
Uiterlijk vrijdag 16 juni om 11 uur
Kantoren van AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen