Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Digipolis 1

Automatische Regeling HVAC

AUTOMATISCHE REGELING HVAC
Gebouw Digipolis I, 2020 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen
Tel: 03 259 21 56 | Fax: 03 259 28 11
Leidend ambtenaar: Cindy Janssens, projectleider

INGENIEUR TECHNIEKEN
TRACTEBEL Engieering
Kortrijksesteenweg 1144-A
9051 Sint Denijs Westrem
Tel: 09 240 09 11 | e-mail: daniel.walravens@tractebel.engie.com
Projectverantwoordelijke: Daniel Walravens

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen betreffende het indienen en het openen van de offertes, administratieve inlichtingen en technische inlichtingen (plannen, opmeting, beschrijvingen bijzonder bestek) m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de aanbesteding kan contact worden opgenomen met de leidend ambtenaar

AANBESTEDINGSBUNDEL
Digitale versie: gratis. Te verkrijgen via e-mail bij de leidend ambtenaar (cindy.janssens@vespa.antwerpen.be) of via de website van AG VESPA (www.agvespa.be) of via de website https://enot.publicprocurement.be
Plannen zijn enkel te verkrijgen via e-mail naar leidend ambtenaar.

GUNNINGSWIJZE
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
Categorie D, klasse 2 (of in overeenstemming met de ingediende offerte)

UITVOERINGSTERMIJN
60 werkdagen

De opdrachtgever heeft voor ogen de werken te starten op woensdag 13 september 2017 en te beƫindigen tegen dinsdag 5 november 2017. De kantoren zijn in gebruik tijdens de werken. De overlast dient beperkt te blijven.

INDIENEN VAN DE OFFERTES
Maandag 21 augustus 2017 ten laatste om 14 uur.
Er is geen openingszitting voorzien.