Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstige situatie voorgevel, Pothoekstraat 1

Afbraak en nieuwbouw van hoekwoning

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Afbraak en nieuwbouw van hoekwoning

LOCATIE WERKEN
Pothoekstraat 1
2060 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA | Projectleider: Liesbet De Vis
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
www.agvespa.be

INLICHTINGEN EN BESTEK
Architect:

  • Vermeiren-De Coster Architecten
  • Lieve Vermeiren 
  • Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
  • E-mail: lieve@vdca.be | Tel: 03 239 10 18
  • papieren versie: prijs:120 euro, cash te betalen bij afhaling, na telefonische afspraak met de architect
  • digitale versie: gratis te verkrijgen via e-mail bij lieve@vdca.be

INDIENEN OFFERTES
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4,
2018 Antwerpen
tav. Liesbet De Vis 
Uiterlijk op dinsdag 19 december om 14 uur
 

PROCEDURE
Vevereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

UITVOERINGSTERMIJN
175 werkdagen

VEREISTE DOCUMENTEN
Vereiste documentenbewijs erkenning : klasse 2 (of overeenkomstig de inschrijving) en categorie D