Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstige situatie voorgevel, Pothoekstraat 1

Afbraak en nieuwbouw van hoekwoning

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Afbraak en nieuwbouw van hoekwoning

LOCATIE WERKEN
Pothoekstraat 1
2060 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA | Projectleider: Liesbet De Vis
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
www.agvespa.be

INLICHTINGEN EN BESTEK
Architect:

  • Vermeiren-De Coster Architecten
  • Lieve Vermeiren 
  • Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
  • E-mail: lieve@vdca.be | Tel: 03 239 10 18
  • papieren versie: prijs:120 euro, cash te betalen bij afhaling, na telefonische afspraak met de architect
  • digitale versie: gratis te verkrijgen via e-mail bij lieve@vdca.be

INDIENEN OFFERTES
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tav. Liesbet De Vis 
Uiterlijk op dinsdag 6 februari 2018 om 14 uur
 

PROCEDURE
Vevereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

UITVOERINGSTERMIJN
175 werkdagen

VEREISTE DOCUMENTEN
Vereiste documentenbewijs erkenning : klasse 2 (of overeenkomstig de inschrijving) en categorie D