Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstige situatie voorgevel, Selderstraat 46 - 48

Afbraak en nieuwbouw twee starterswoningen

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Afbraak en nieuwbouw van 2 starterswoningen

LOCATIE WERKEN
Selderstraat 46 - 48
2060 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA | Projectleider: Zoë Hemmerijckx
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
(Correspondentieadres vanaf 02/02/2018: Paradeplein 25, 2018 Antwerpen)
www.agvespa.be

INLICHTINGEN EN BESTEK
Architect:

  • MADE architects bvba
  • Liesbeth Storkebaum
  • De Conickplein 21, 2060 Antwerpen
  • E-mail: liesbeth@madearchitects.be | Tel: 03 238 41 38
  • papieren versie: prijs: 148,88 euro, cash te betalen bij afhaling, na telefonische afspraak met de architect
  • digitale versie: gratis te verkrijgen via e-mail bij liesbeth@madearchitects.be

INDIENEN OFFERTES 
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tav. Zoë Hemmerijckx
Uiterlijk op woensdag 28 maart 2018 om 11 uur

PROCEDURE
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

UITVOERINGSTERMIJN
280 werkdagen

VEREISTE DOCUMENTEN
Vereiste documentenbewijs erkenning : klasse 3 (of overeenkomstig de inschrijving) en categorie D