Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

De plankaart van het voorontwerp masterplan.

Voorontwerp masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goedgekeurd

Het voorontwerp masterplan voor de Slachthuissite, het Noordschippersdok, en het Lobroekdok is goedgekeurd. Zo is dat deel van de Damwijk opnieuw een stap dichter bij het definitieve masterplan.

Hier lees je een samenvatting van de belangrijke aanpassingen ten opzichte van de vorige stap, het concept masterplan.

Kalverwei

De Kalverwei is vergroot en aan de oostzijde is de straat langs het park geschrapt. Zo verbeteren we de bruikbaarheid voor bestaande en nieuwe bewoners.

Lobroekplein en Hallenplein

De pleinen zijn iets verruimd en liggen in elkaars verlengde. Het Lobroekplein heeft zo ook doorzichten op de Slachthuishallen. De Lange Lobroekstraat ligt aan de nieuwe gevelzijde, zodat ruime terrassen voor de bestaande horeca mogelijk zijn.

Zone Noordschippersdok

De bebouwingshoogte ten opzichte van de achterliggende buurt is beter in balans gebracht en de overgang in hoogte verloopt geleidelijker.

De verkeersstructuur is aangepast zodat het 'groen snoer' of 'Kalverpad' niet door autoverkeer wordt gekruist en ongehinderd doorloopt tot in de Kalverwei. De samenhang tussen groene ruimte en bebouwing is meer uitgewerkt waardoor het Kalverpad een groene openbare ruimte wordt waar buurtvoorzieningen zoals een nieuwe sporthal en een kinderdagverblijf langs liggen.

Slachthuishallen

De manier waarop het beeld van de Slachthuishallen kan worden behouden in combinatie met een herontwikkeling is verder onderzocht.

Lobroekkade

Voor de kade is een ontwerpvoorstel gemaakt waarin de bebouwing op het zuidoostelijk deel kan worden vernieuwd en de kwaliteit van de openbare ruimte wordt vergroot. Voor het noordwestelijk deel is gekozen voor de ontwikkeling van een actief te gebruiken kade met buurtsportvoorzieningen en fuifruimtes. Een passerelle over de Slachthuislaan zorgt voor een makkelijke en veilige oversteek voor voetgangers en fietsers.

Je leest er ook meer over op de projectpagina Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok.

 

Copyright beeld: Palmbout Urban Landscapes – De Smet Vermeulen – Feddes/Olthof