Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Sint-Jan-Evangelistkerk © Georges De Kinder

Op zoek naar nieuwe bestemming voor Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout

De stad en het bisdom Antwerpen lanceren een marktverkenning waarin ze op zoek gaan naar een nieuwe bestemming voor de Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout ('de Peperbus'). Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot 15 december 2017 om 14 uur.

De Sint-Jan-Evangelistkerk is een grote neoromaanse kerk uit 1887-1890. De kerk is een beschermd monument en is momenteel in gebruik als parochiekerk. Ze is opgenomen in het Parochiekerkenplan 2016, en is een van de pilootstudies waarbij een nieuwe bestemming gezocht wordt voor het gebouw. Als die gevonden wordt, is het bisdom bereid het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken.

Marktverkenning

Met de marktverkenning wil AG VESPA kennis inwinnen op de markt. Zo kunnen de stad en het bisdom Antwerpen achterhalen of er interesse is vanuit de private, semi-private en publieke sector voor dit project. Op basis van de voorstellen kan AG VESPA daarna een oproep met specifieke randvoorwaarden uitschrijven.

Bij de herbestemming worden volgende uitgangspunten vooropgesteld:

  • Het projectvoorstel moet uitgaan van het behoud en de renovatie van het monument.
  • Het projectvoorstel moet financieel zelfbedruipend zijn.
  • Het projectvoorstel moet een maatschappelijke meerwaarde creëren.

Infomoment

Op zaterdag 21 oktober 2017 vindt van 10 tot 11 uur een infomoment plaats in de Sint-Jan-Evangelistkerk (ingang zijde Sint-Mattheusstraat). Tijdens dat infomoment wordt uitleg gegeven over de studie naar de herbestemming van de kerk die in 2015 is opgestart, over het parochiekerkenplan dat eind 2016 is goedgekeurd en waarin de visie van de stad en het bisdom voor de Sint-Jan-Evangelistkerk is opgenomen, en over de marktverkenning. Daarna is er tijd om in kleine groep vragen en ideeën over de herbestemming van de kerk te delen. Graag je komst bevestigen ten laatste maandag 16 oktober (info@vespa.antwerpen.be of 03 259 28 10). 

Aansluitend volgt van 11.15 tot 12.15 uur een infomoment voor kandidaten die een voorstel willen indienen voor een herbestemming van de Sint-Jan-Evangelistkerk. Tijdens dat infomoment wordt vooral de specifieke procedure van de marktverkenning toegelicht.